Bytový dům Kostelní – Biskupská

Lokace Moravská Ostrava
status odměna v architektonické soutěži
rok 2018
spoluautor a53
autorský tým David Průša, Petr Bořecký, Markéta Míčová, Katarína Škodová, Petr Rozsypal
Vizualizace MISS3 www.miss3.cz

Místo pro nový dům se nachází v lokalitě významného a historicky nejstaršího území Moravské Ostravy. Okolní strukturu tvoří zástavba historizujících domů 19. století a novostavby ze začátku 21. století. Leží na historické stopě městských hradeb, v místě vstupní brány do města. Bránu historicky protínala ulice Kostelní do prostoru kostela sv. Václava. Ulice Biskupská byla vytvořena až v druhé polovině 20. století. Proluka je v současnosti zásadním nedostatkem městské struktury historického jádra, která spojuje tři významné ulice Kostelní, Biskupská a 28. října. Ulice 28. října vykazuje charakter pěší obchodní ulice, která plynule propojuje Masarykovo náměstí a nábřeží řeky Ostravice.

Podobný charakter měla a měla by mít ulice Kostelní. Zásadní je ovšem prostor Kostelního náměstí. Ulice Biskupská byla vybudována jako tranzitní, s absencí živého obchodního parteru a jako taková v prodloužení ulice Sokolská funguje nadále. Byť se na první pohled proluka jeví jako složitá, nabízí spoustu zajímavých podnětů. Jedním z nich je křižovatka ve tvaru S, přecházející z ulice Sokolská do ulice Biskupská, s křížením ulice 28. října. Úzký vertikální pruh akcentuje nároží blokové struktury ulice 28. října a reflektuje průhled z ulice Sokolská ze směru od Nové radnice k nábřeží řeky Ostravice. Stejný akcent je zrcadlově navržen v místě městské brány z ulice Biskupská ve směru k Nové radnici.

Městská brána není navržena prvoplánově jako zrcadlo domu ,,Městská brána“, ale je transformována do podoby piazzetty, rozšiřující parter Kostelního náměstí. Stává se tak jedním ze spojovacích bodů na trajektorii ulice Kostelní z Masarykova náměstí až k řece a posiluje živý parter, převážně v tomto prostoru. Otevřením hmoty dochází k dialogu domu s Kostelním náměstím. Vzniklá fasáda poskytuje proslunění všech bytových jednotek v plném rozsahu. Zvyšuje se také význam a potenciál ulice Kostelní. Kromě kvalitní, současné a moderní architektury bytového domu je cílem návrhu respektování lokality v místě ulic Biskupská, Kostelní a 28. října a především struktury a měřítka zástavby. Je navržen městský dům s převládající funkcí bydlení, jehož charakteristické prvky tvoří výkladce parteru do výšky římsy okolní zástavby v úrovni druhého nadzemního podlaží, větší poměr plné hmoty k okenním otvorům a absence balkónů – ty jsou nahrazeny menšími lodgiemi.