Bytové domy Vinařská

lokace Brno
status studie, projektová dokumentace, under construction
rok 2017–2020
autorský tým David Průša, Katarína Škodová, Barbora Leitmannová, Alena Mazalová
vizualizace EMPOLA www.empola.weebly.com

 

Jedná se o objekty, sloužící zdravotnickému zařízení. Cílem návrhu je respektování lokality a především struktury a měřítka okolní zástavby. S ohledem na tyto atributy jsou navrženy dva objekty, z nichž jeden je pootočen tak, aby mezi navrženými hmotami vznikaly průhledy a navržená zástavba působila vzdušně. Monoblok by působil monstrózně a vytvářel rušivý element. Koncepčně jsou do elementární hmoty každého kvádru vepsány jednotlivé buňky provozů vytažením nebo zasunutím v dílčím podlaží.

Tyto hmoty se různě střídají a překrývají, vznikají tak terasy, lodžie. Jednotlivé buňky jsou nestejné velikosti, tudíž je celek různorodý a prolamování hmot je pestřejší. I přes zdánlivou dynamiku je zachována kompaktnost obou hmot.