Kameny – bytové domy Na Burni

lokace Ostrava-Slezská Ostrava
status 1. místo vyzvaná soukromá soutěž, studie, projektová dokumentace
rok 2016–2024
autorský tým David Průša, Katarína Škodová
vizualizace MISS3 www.miss3.cz

 

 

Urbanisticky lokalita zapadá do struktury větších rodinných domů a dvojdomů a menších bytových domů. V západní části ulice Na Burni tvoří strukturu rodinné domy v kombinaci s domy bytovými. Po odstranění stávajícího/původního domu navazujeme na strukturu sousedního bytového dvojdomu v severovýchodní části. Slepým napojením a zkopírováním by vznikla obrovská hmota, připomínající kravín nebo vepřín. Chtěli jsme se co nejvíce přiblížit, při respektování stávající struktury a měřítka, okolní zástavbě. Proto jsme vzniklou hmotu rozdělili na dvě a navzájem je posunuli tak, aby byly mezi hmotami (včetně stávající sousední) odstupy a volný prostor. Hmoty domů vytvářejí dva dvory. Jeden dvůr je v severozápadní části, kde je situován jeden vjezd pro automobily a hlavní vstup z ulice Na Burni.

Na této ploše jsou umístěna nadzemní parkovací místa pro návštěvy a zároveň tato plocha slouží jako vstupní parter pro oba domy. Druhý dvůr je orientován na jihovýchod mezi dva domy. Slouží jako klidová zóna, zahrada se stromy, plochou pro děti a relax. Vytváří tak oázu klidu a soukromý prostor, do kterého jsou orientovány všechny byty obou domů. Stávající domy jsou u hřebene střechy vysoké 15,4 m. První 2 nadzemní podlaží mají vyšší konstrukční výšku a jsou postaveny na podzemním podlaží, které vystupuje cca 1,5 m nad úroveň terénu.

Námi navržené domy mají vstup a úroveň prvního nadzemního podlaží přímo na terénu. Díky nižší konstrukční výšce jsou navržena tři nadzemní podlaží se čtvrtým, které je řešeno jako obytné podkroví. Tvaroslovím domy reagují na okolní zástavbu s šikmými střechami. Námi navržená střecha je rovněž šikmá, ovšem hřeben není umístěn ve středu domu paralelně s fasádou, ale diagonálně v uhlopříčce. Díky tomu vznikají šikminy v místě římsy přímo na fasádách. Domy připomínající krystaly tak vytváří zajímavou hru forem střech a zachovávají měřítko okolní zástavby a dotvářejí její strukturu. Pro zachování čistoty hmoty krystalu nejsou navrženy balkóny. Součástí každého bytu je krytá lodgie.