Nástavba Moravské náměstí

lokace Brno
status studie, projektová dokumentace
rok 2018–2021
autorský tým David Průša, Katarína Srnová, Václav Machů, Simona Dlouhá
vizualizace MISS3 www.miss3.cz

 

Původní záměr udělat prostou vestavbu do podkroví byl shledán jako nevhodný. Novodobý krov tvořený kozovou stolící s bačkorou, kterým byl přibližně v devadesátých letech nahrazen krov se stojatou stolicí, neumožňuje dobré dispoziční a prostorové využití a nemá ani dostatečné podchozí výšky.

Dalším problémem současných městských vestaveb je množství střešních oken, jež značně narušují původní vyznění střešní hmoty domu. Proto je navržena nová hmota nástavby, která svým ustoupením od atiky nekoliduje s památkovými hodnotami nemovité kulturní památky a naopak jí dotváří. Na tak významném a exponovaném místě nebyla tupá hranatá hmota v podobě ustoupeného kvádru vhodná. S odkazem na střešní krajinu šikmých střech a organiky struktury města okolních domů jsme navrhli prolamovanou hmotu, která vytváří terasy a šikmé roviny v citaci na původní krov. Vzniká jakási prolamovaná střešní améba.

Zalamování z pohledu člověka způsobuje potlačení hmoty ve střešní rovině a stává se tak nenásilným prvkem i s dálkových pohledů na samotný objekt. Zalamování také nevytváří souvislý horizontální skleněný pás, který by ve večerních hodinách narušoval dálkové pohledy. Vzniklé pobytové terasy jsou uskočeny od atiky objektu. Gradace nástavby k nároží objektu podporuje jeho akcent.

Fasádu, střechu i stínění pokrývá pololesklý, šedý perforovaný plech. Ten umocňuje kompaktnost nástavby jako novotvaru objektu. Posuvné zalamovací stínění umožňuje zakrytí velkých prosklených ploch proti ostrému slunci. Na fasádě perforovaný plech umožňuje skrytí výdechů vzduchotechniky a jiných prvků TZB. Stínění teras je navrženo pomocí integrovaných markýz do fasády. Osvětlení teras je pomocí světelných sloupků, integrovaných do nerezového zábradlí.