Bytový dům Květná

Lokace Brno–město
status studie, projektová dokumentace
rok 2016–2017
autorský tým David Průša, Katarína Škodová, Ivana Machek
vizualizace EMPOLA  www.empola.weebly.com

 

 

Kromě kvalitní, současné, moderní architektury bytového domu, je cílem návrhu respektování lokality v místě ulice Květná a především struktury a měřítka zástavby. Návrh nového domu vzniká z těchto atributů a v uliční frontě zachovává hmotu domu původního. Charakter, ani měřítko zástavby se novým ztvárněním nemění. Navržený objekt využívá poměrně velkého a dlouhého pozemku a s ohledem na okolní objekty v severozápadní části se objemově zvětšuje. Tento nárůst se projevuje do zahrady. Výška i šířka, dle původního domu, bude zachována. Pro narušení kompaktní masy domu je hmota vypreparovaná v podobě venkovních, zapuštěných teras. Ty nejen odlehčují hmotu domu, ale člení fasádu na segmenty, při zachování její kompaktnosti. Vzniklé ustupující a vystupující hmoty vytváří plastickou tektoniku domu s mírným dynamickým napětím. Terasy jsou umístěny do zahrady i do ulice Květná. Umožňují výhledy k výstavišti i do svahu ulice. V několika bytech ve východní části jsou navrženy balkony. Výhledy nejsou pouze z teras, ale také z velkých prosklených výkladců jednotlivých bytů.

Výrazným pozitivem záměru je zachování klidného charakteru ulice Květná, neboť není použita k dopravnímu napojení pro parkování. Potřebné parkování pro dům je navrženo ze stávající ulice Hlinky v jihozápadní části, která má v současnosti napojenou obslužnou komunikaci přímo na pozemek. Parkování je navrženo tak, že převážnou část tvoří podzemní stání, schované pod terénem. Střechu tohoto parkování bude tvořit zahrada domu. Pouze 3 nadzemní stání jsou navržena u zdi, tvořící hranici pozemků s přilehlým Ruským konzulátem.

Dům je navržen koncepčně a technologicky tak, že nebude vyžadovat klimatizaci jednotlivých bytů.  Vytápěn bude plynem přes centrální kotelnu. Vytápění jednotlivých místností bude podlahové.

Okna jsou navržena hliníková, v barvě šedé/stříbrné. Pro stínění jsou zvoleny venkovní rolety, alternativně žaluzie.