Pavilon BVV

lokace Brněnské výstaviště
status studie / soutěž
rok 2018
autorský tým David Průša, Katarína Škodová, Alena Mazalová, Petr Rozsypal
vizualizace MISS3 www.miss3.cz

 

Místo pro nový výstavní pavilon brněnského výstaviště je situováno v těsné blízkosti nejstaršího objektu výstaviště, kterým je Zámeček (viz úvod), jehož interiéry zdobí práce významného architekta Adolfa LOOSE. Je to spolu s vilou Tugendhat velmi významná brněnská ikona. Rádi bychom tímto návrhem navrátili význam a hodnotu zámečku a zapojili jej do provozu areálu.

Venkovní výstavní prostor je obrovská zpevněná plocha bez možnosti odpočinku a ochrany před sluncem. Proto dotváříme park jako relaxační prostor areálu výstaviště. Navyšujeme počet stromů, dotváříme a upravujeme travnaté plochy, do kterých umisťujeme mobiliář. Pavilon navrhujeme nejen jako výstavní a kulturní stánek, ale také jako alternativu relaxace v srdci (park) areálu.

Nový pavilon je půdorysně navržen jako čtvercový. Svou orientací a umístěním respektuje hlavní kompoziční osy areálu (podél ulice Hlinky a podél ulice Křižíkovského). Citlivě tak vstupuje do historicky daného urbanistického kontextu, definovaného výstavbou pavilonu A. Objem nového pavilonu, vzhledově transparentní, se tak nesnaží konkurovat pavilonu C, který je v seznamu nemovitých kulturních památek. Ten by měl být nadále samostatným objektem bez nějakých nánosů v podobě přístaveb, nástaveb, nadzemních koridorů, apod.

Potřebu propojení tohoto pavilonu s novým řešíme podzemními prostory. Oba pavilony tak zůstávají solitérními objekty, mezi nimiž vzniká piazzetta jako shromažďovací a spojovací platforma obou pavilonů, jako venkovní výstavní prostor. Vyústění podzemní části v novém pavilonu je rampou a výtahem, v pavilonu C je to prohloubeným centrálním atriem na úrovni podzemního podlaží.