FC Petřkovice

Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu FC Odra Petřkovice

lokace Ostrava-Petřkovice
status studie
rok 2014
autor David Průša, Katarína Srnová
vizualizace Jan Zeman

 

 

Záměrem investora je vybudovat kvalitní zázemí fotbalového klubu FC Odra Petřkovice, odpovídající nárokům samotného provozu objektu a celého klubu. Stávající objekt zázemí fotbalového klubu je postaven jako jednopodlažní, s krovem, podsklepený. Nachází se v severní části řešeného území a samotného fotbalového hřiště. Je mírně pootočen vůči fotbalovému hřišti. Tento objekt vykazuje špatný technický stav a zároveň nevyhovuje provozním a uživatelským požadavkům klubu. Proto je navrženo tento objekt rekonstruovat a upravit dle nových uživatelských požadavků klubu.