Multifunkční sportovní hala v Ostravě

lokace Ostrava
status studie, projektová dokumentace
rok 2020–2024
autorský tým David Průša, Katarína Srnová, Alžběta Vyhnalíková, Alena Mazalová, Simona Dlouhá, Tereza Kusnierzová, Petr Rozsypal, Yevhenii Krasnikov
vizualizace MISS3 www.miss3.cz

 

V bývalém průmyslovém areálu se nachází původní stavba provozní haly DPMO ke garážování autobusů a skladování olejů. Pro záměr nové sportovní haly bohužel svými prostorovými parametry nevyhovuje. Její architektura je ovšem tak silná, že jsme ji nechtěli poslat do zapomnění a rozhodli se halu zachovat. Abychom splnili všechny požadované prostorové nároky, odstranili jsme střechu stávající haly a ponechali obvodové cihelné stěny.

Koncepčně jsme umístili novou ,,krabici“ na sport do ponechaného prostoru haly – ,,hala v hale“. Koncept je velmi jednoduchý – stávající hala už stojí, má jasný a silný charakter s výraznou fasádou z režného cihelného zdiva. To nám umožňuje oprostit se od hledání formy a vzhledu nové haly.

Provozně je hlavní hala navržena velmi vzdušně, s otevřenými prostory a tribunami. Dochází tak k prostorovému propojení jednotlivých podlaží v jednu živou entitu. Vzniká jakési komunitní centrum, ve kterém se potkávají převážně sportovci různých sportů a aktivit. Na halu hlavní navazuje hala tréninková, která je koncipována vertikálně – umožňuje tak maximálního využití na minimální zastavěné ploše. Ta je navržena jako samostatný objekt, propojený s hlavní halou transparentním koridorem.

Koncepčně je pojata jako hlavní nová hala, převážně v její materiálové podobě, na kterou navazuje rovněž výškově. V převýšeném parteru jsou umístěny dvě tréninkové plochy basketbalu a volejbalu a v patře je umístěno hřiště florbalu a gymnastiky, s potřebným technickým a provozním zázemím. Prostor mezi oběma halami je pojednán jako veřejný se vzrostlými stromy, který nabízí spoustu aktivit sportovních, rekreačních, relaxačních, včetně občerstvení a kultury. Dochází k propojení exteriéru s interiérem tréninkové haly. Celé řešení haly je navrženo flexibilně tak, aby při možném rozhodnutí změny účelu a funkce v čase, mohl být objekt rozebrán, či upraven a mohla se změnit samotná forma při zachování původní cihlové haly.